GDPR

Košík

Coffee Cube - GDPR

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2023

CoffeeCube, Inc. ("nás", "my" nebo "náš") se zavazuje chránit soukromí a osobní údaje svých uživatelů a dodržuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další platné zákony na ochranu údajů. Tento dokument popisuje náš přístup k ochraně údajů a způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, když používáte mobilní aplikaci CoffeeCube (dále jen „Služba“).

1. Správce Údajů

CoffeeCube, Inc. je správcem údajů odpovědným za zpracování vašich osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, můžete nás kontaktovat na [Kontaktní údaje].

2. Sběr Dat a Účel

2.1. Informace, které shromažďujeme: Když používáte CoffeeCube, shromažďujeme určité informace, abychom mohli poskytovat a zlepšovat naše služby, včetně vašeho jména, kontaktních údajů, platebních údajů, polohy a historie objednávek.

2.2. Účel zpracování údajů: Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

3. Právní Základ pro Zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právních základů plnění smlouvy, oprávněných zájmů a dodržování zákonných povinností. Když zadáte objednávku, uzavřete s námi smlouvu a my potřebujeme vaše údaje k plnění této smlouvy. Vaše údaje používáme také ke zlepšení našich služeb a k plnění zákonných povinností.

4. Uchovávání Dat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, včetně jakýchkoli právních nebo regulačních požadavků.

5. Sdílení Dat

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb a partnery třetích stran, kteří nám pomáhají při poskytování a zlepšování našich služeb. Tyto třetí strany jsou povinny dodržovat zákony na ochranu údajů a zachovávat důvěrnost a bezpečnost vašich údajů.

6. Zabezpečení Dat

Zavádíme technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a zveřejněním. Naše bezpečnostní postupy pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme, abychom zajistili trvalou integritu a důvěrnost vašich údajů.

7. Práva Subjektu Údajů

Jako uživatel máte podle GDPR následující práva:

8. Změny v Souladu s GDPR

Podle potřeby můžeme aktualizovat naše postupy dodržování GDPR, abychom zůstali v souladu s právními požadavky a osvědčenými postupy.

Používáním Coffee Cube potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte s našimi zásadami dodržování GDPR a souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno výše.