Všeobecné Obchodní Podmínky

Košík

CoffeeCube - Všeobecné Obchodní Podmínky

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2023

Před použitím mobilní aplikace CoffeeCube (dále jen „služba“) provozované CoffeeCube, Inc. (dále jen „nás“, „my“ nebo „naše“) si prosím pečlivě přečtěte tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“, „smluvní podmínky“).

Přístupem nebo používáním aplikace CoffeeCube souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky a budete jimi vázáni. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Službu.Uživatelská Smlouva

Používáním aplikace CoffeeCube souhlasíte s:

1.1. Buďte plnoletí ke konzumaci a objednávání kávových produktů ve vaší jurisdikci.

1.2. Poskytněte přesné a aktuální osobní údaje, včetně vašeho jména, kontaktních údajů a platebních údajů.

1.3. Dodržujte všechny platné zákony a předpisy, včetně těch, které se týkají nákupu a spotřeby kávových produktů.

1.4. Používejte Službu pouze pro osobní použití a ne pro žádné komerční účely.

Objednávky Kávy

2.1. Proces objednávání: Můžete zadávat objednávky kávových produktů dostupných v aplikaci CoffeeCube. Odesláním objednávky souhlasíte s platbou za produkty včetně všech příslušných daní a poplatků.

2.2. Potvrzení objednávky: Po zadání objednávky obdržíte potvrzovací e-mail nebo upozornění. Vaše objednávka není považována za přijatou, dokud neobdržíte toto potvrzení.

2.3. Změny a zrušení objednávky: Objednávku můžete změnit nebo zrušit dříve, než bude potvrzena, kontaktováním našeho týmu zákaznické podpory. Jakmile je objednávka potvrzena, změny nebo zrušení nemusí být možné.

3. Platby

3.1. Platební metody: CoffeeCube přijímá různé platební metody, jako jsou kreditní karty a mobilní platební aplikace. Používáním naší služby souhlasíte s poskytnutím správných platebních údajů.

3.2. Ceny: CoffeeCube si vyhrazuje právo kdykoli upravit ceny produktů. Ceny zobrazené v aplikaci v době vaší objednávky budou ceny, které vám budou účtovány.

4. Doručení a Vyzvednutí

4.1. Doručovací služba: CoffeeCube může nabízet doručovací služby. Dodací lhůty se mohou lišit v závislosti na vaší lokalitě a objemu objednávky. Při zadání objednávky vám sdělíme předpokládaný čas doručení.

4.2. Vyzvednutí objednávky: Pokud zvolíte osobní vyzvednutí objednávky, dostavte se prosím na určené místo v určeném časovém rámci. Pokud tak neučiníte, může dojít k vyřazení produktu a nebude vrácena žádná náhrada.

5. Ukončení Účtu

Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit váš účet CoffeeCube podle našeho uvážení, bez upozornění, pokud se domníváme, že jste porušili tyto Podmínky nebo se zapojili do podvodných či nezákonných aktivit.

6. Soukromí a Údaje

Vaše používání CoffeeCube podléhá našim Zásadám ochrany osobních údajů, které popisují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Používáním Služby souhlasíte s postupy popsanými v Zásadách ochrany osobních údajů.

7. Duševní Vlastnictví

Veškerý obsah, ochranné známky, loga a další duševní vlastnictví související s CoffeeCube jsou majetkem CoffeeCube, Inc. Bez našeho písemného souhlasu je nesmíte používat ani reprodukovat.

8. Změny Smluvních Podmínek

CoffeeCube si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo aktualizovat tyto Podmínky. Změny budou účinné po zveřejnění a my vynaložíme přiměřené úsilí, abychom uživatele informovali o všech významných aktualizacích. Vaše další používání služby po takových úpravách znamená, že přijímáte revidované podmínky.Používáním CoffeeCube potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami.